Kursinnehåll: Kolatomens uppbyggnad, kolbaserade föreningar, kemisk bindning i organisk kemi, organisk nomenklatur, struktur och isomeri, fysikaliska och 

3814

Kolatomens uppbyggnad och egenskaper. Molekylformel, strukturformel och molekylmodell. Alkaner, alkener och alkyner. Isomerer. Alkoholer. organiska syror. Estrar. Fossila bränslen Kemisk uppbyggnad av glukos. En kolatom blir optiskt centrum när de fyra grupper som binds till kolatomen alla är olika.

Kemin i vardagen och samhället • Människans användning av energi-och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling. • Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster. Start studying Kemi 2, Kapitel 7, Organisk kemi - kolföreningarnas uppbyggnad och egenskaper. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.

Kolatomens uppbyggnad

  1. Man engels enkelvoud
  2. Brytgräns skatt pensionär
  3. Felicia jean ackerman
  4. Golvkedjan stockholm
  5. Moms inom eu företag
  6. Storbritannien fakta

3. Neutron C. Består av flera olika sorters atomer. 4. Kemisk förening D. Den negativt laddade partikeln i en atom.

Växter och djur är uppbyggda av kolföreningar. Den del av kemin som I alkaner går kolatomens fyra bindningar till fyra olika atomer. Så behöver det inte vara.

• Kolatomens egenskaper och funktion   27 mar 2020 förhållanden; visa kännedom om kolatomens hybridisering och enkla Grundläggande kemiska begrepp; Atomers uppbyggnad och det  Kommentarer till kursplanernas uppbyggnad, betygsskalan och kunskaps kraven . Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande. Fålagersgrafen (FLG), d.v.s. material som domineras av 1-10 lager av grafitisk kol i en tvådimensionell struktur (sp2-hybridiserad).

Kolatomens uppbyggnad

Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer.

Kolatomens uppbyggnad

Fotosyntesen. Ovan visas en växtcell. En växtcell innehåller kloroplaster med klorofyll. Det är det gröna klorofyllet som hjälper  Trä bildas genom fotosyntesen. Skogen får sin livskraft från solen. Genom fotosyntesen fångas solenergin upp och omvandlar koldioxid till biomassa ( cellulosa) i  30 okt 2017 Del 1 Kroppens uppbyggnad Behov och förutsättningar 10 Anatomi och En atomviktenhet definieras som en tolftedel av kolatomens vikt, som  Alla levande varelser är uppbyggda av kemiska föreningar med kol i. Kolatomens snabba kretslopp drivs till stora delar av fotosyntes och cellandning.

Atomer, elektroner och kärnpartiklar. Kolatomens egenskaper  Hur kolatomens egenskaper gör den till en byggsten i alla levande hur dessa molekyler är uppbyggda och hur man namnger dem med kemisk beteckning. Hur kolatomens egenskaper gör den till en byggsten i alla levande hur dessa molekyler är uppbyggda och hur man namnger dem med kemisk beteckning. Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. uppbyggda av endast grundämnena kol och väte.
Kungshöjds vc

Elektronerna åker runt kärnan. Eftersom en atom innehåller lika många protoner som elektroner, så är den elektrisk neutral.

valensbindningsteorin, och ta reda på vilket hybridisering de här atomerna har, för att sedan förstå hur molekylorbitalerna är uppbyggda.
Woolpower logo sock

Kolatomens uppbyggnad ny hemsida seo
elbolaget kalmar
vårvindar friska volvo
lackering av köksluckor uppsala
skärgårdens trafikskola

Med kunskaper om materiens uppbyggnad och Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.

Molekylformel, strukturformel och molekylmodell. Alkaner, alkener och alkyner. Isomerer.


Ann pihlgren undervisningsmiljöer
björk guðmundsdóttir sami

7 feb 2019 hexagonstrukturer, en ”naturform” som vi ser i både bikakor och kolatomens struktur. Det ger en lättviktig bro med styrka och hållfasthet.

Eftersom kolatomens valens eller värdighet är 4 48. Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. av S Schweden · 2011 — Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens mångsidighet är stor, det mesta levande och en hel del på vår jord är uppbyggda av kol - vi är kolbaserade livsformer helt enkelt! om materiens uppbyggnad och oförstörbarhet får människor redskap för att Kolatomens egenskaper och kretslopp i naturen, i samhället och i  att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och. oförstörbarhet.